Aatteeni A:sta – Ö:hön

On olemassa kolme suurta vaihtoehtoista maailmankuvaa, jotka näkevät maailman hyvin eri tavalla aina filosofiasta, tieteeseen, politiikkaan ja  historiaan.

 

ITÄVALTALAINEN          EMPIRISTINEN           MARXILAINEN

(Rationalismi)                              (Positivismi)                                                   (Historismi)

 

Jo 1980-luvulla innostuin radikaalin Itävaltalaisen koulukunnan maailmankuvasta, liityin Suomen Itävaltalaiseen ryhmään (Austrian Group) ja myös julkaisin artikkelin misesiläisestä epistemologiasta. Sen jälkeen olen useamman kerran käynyt Itävaltalaisen koulukunnan päämajassa, USA:n Mises-instituutissa ja ollut siellä myös kesäfellowina.

 

 

Suurimmat esikuvani Itävaltalaisesta koulukunnasta ovat historioitsija Ralph Raico ja filosofi-taloustieteilijä Hans-Hermann Hoppe.

(Kuvassa linkki Raicon haastatteluun)
(Kuvassa linkki Hoppen haastatteluun)

 

Hans-Hermann Hoppe sai hyvin korkeatasoisen filosofian koulutuksen Saksassa Jurgen Habermasin alaisuudessa. Hoppe on pyrkinyt yhdistämään osia Kriittisen koulukunnan teorioista Itävaltalaisen koulukunnan teorioiden kanssa.

Vuonna 2014 kutsuin Hoppen yhdessä Liberan kanssa Suomeen luennoimaan pankkiteoriasta. Vierailu oli menestys, vaikka poliittisesti korrektit ns. neolibertaarit yrittivätkin sitä sabotoida.

 

 

Itse kannatan Itävaltalaisen koulukunnan ns. radikaalia laitaa, jota Hoppe ja Raico edustavat. Se ei keskity vain abstraktiin teoriaan tai poliittiseen korrektiututeen, vaan pyrkii luomaan kokonaisvaltaisen maailmankuvan. Olen yrittänyt tiivistää sitä kolmella tavalla:

  1. Vanhan 90-luvun kotisivuni linkkikokoelmalla.

2. Kaavioilla. (Linkki vie vanhalle Radical Austrian Grand System -sivulleni.)

3. Alla olevalla kuvalla. (Käytän sitä mm. Facebookin ja Twitterin kansikuvanani.)

 

 

 

Yllä olevassa tiivistelmäkuvassa on itsenäisen Suomen kansan Suomi-neito kantamassa Suomen lippua. Sitä uhkaavat kolme suurta pahaa eli pahuuden kolmio:

1. Euro

Suomi-neidon yläpuolella on euro ja sitä johtava pankkikartelli, jolla on oikeus luoda tyhjästä rahaa. Näin se pystyy ostamaan poliitikot ja valtamedian sekä tuhoamaan yksilöiden ja paikallisyhteisöjen oikeudet ja vapauden.

Euron asema kuvassa keskellä ja Suomi-neidon takana on vertauskuvallisesti osuva, koska pankkikartelli on kaiken pahan alku ja juuri. Se on myös hyvin petollinen ”selkään puukottaja”, koska moni ei ymmärrä pankkikartellin voimaa ja vaikutustapoja.

 

 

Itse asiassa pankkikartelli ja sen kyky luoda rahaa tyhjästä on tehty tarkoituksella niin monimutkaiseksi, etteivät ihmiset ymmärtäisi miten heitä huijataan, riistetään ja ohjaillaan.

 

2. Nato

Suomi-neidon vasemmalla puolella on Nato, joka tuhoaa kaikki pankkikartellia uhkaavat voimat manipulaatiolla, vallankumouksilla ja sodilla. Nato on pankkimafian käsikassara.

Usein Nato toimii yhdessä CIA:n ja Mossadin kanssa tuhotakseen kansojen itsenäisyyden mm. valtioterrorismilla. Kuuluisimpana esimerkkinä operaatio Gladio. (Linkki suomeksi tekstitettyyn videoon.)

 

3. EU

Suomi-neidon oikealla puolella on EU, joka yhteistyössä toisen liittovaltion, USA:n kanssa tuhoaa pankkikartellia uhkaavat itsenäiset voimat.

EU pyrkii tuhoamaan kansojen itsenäisyyden myös sekä sensuurilla että väestönsiirroilla eli päästämällä Eurooppaan miljoonia kehitysmaalaisia.

 

 

Vastalääke pahuuden kolmiolle:

 

Suomi-neito -yleiskuvan vasemmalla ja oikealla laidoilla ovat symbolit, joiden kuvaamilla voimilla voidaan tuhota pahuuden kolmio. Vasemmalla laidalla olevat symbolit kuvaavat filosofisia näkemyksiä ja oikealla laidalla olevat symbolit poliittisia näkemyksiä.

Vasemmalla laidalla johdetaan prexeologiasta filosofia ja eettiset periaatteet. Järjestys on: praxeologia -> rationalismi -> propertarismi -> voluntarismi.

 

 

 

Näistä filosofisista periaatteista puolestaan seuraavat käytännön kultuuriset ja poliittiset kannat, jotka esitetään oikealla laidalla:

 

Itävaltalaiselle koulukunnalle onkin ominaista deduktiivisuus eli poliittiset ja käytännön kannat johdetaan askel askeleelta filosofian käsitteistä ja periaatteista.

Tämä ehdoton järkeen ja logiikkaan nojautuminen pitää myös rehellisenä. Vaikka valtaeliitti kuinka yrittäisi korruptoida, niin logiikkaa ei voi lahjoa.

1. Praxeologia vastaan relativismi

Yleiskuvan vasemmassa yläkulmassa kaikista ylimpänä on praxeologia. Se sisältää praxeologian axioomat eli päämäärähakuisen toiminnan (action axiom) ja argumentaation (argumentation axiom) axioomat.

Praxeologia kuullostaa sanana monimutkaiselta, mutta se on maalaisjärjen puolustaja. Praxis tarkoittaa toimintaa ja praxeologia toiminnan logiikkaa.

Pystymme jokainen ymmärtämään logiikan ja toiminnan lainalaisuudet aina identiteetin laista (A=A) ja hyödyn maksimoimisesta kysynnän ja tarjonnan lakiin. Sovellamme niitä jatkuvasti jokapäiväisessä elämässämme.

Valtaeliitin suosima relativismi kuitenkin pyrkii heikentämään tai jopa kääntämään päälaelleen perinteisen logiikan, tieteen ja taiteen.

Relativismin mukaan mikään ei ole välttämättä totta. Kaikki on vain mielipidettä.

Relativismi tietysti sopii hyvin valtaeliitille, koska se antaa sille vapaat kädet valehdella, huijata ja varastaa.

Tämänkin vuoksi on tärkeää, että peruslogiikka ja maalaisjärki ankkuroidaan praxeologiaan eli kiistämättömiin tosiasioihin eli aksioomiin.

 

 

Praxeologia lähtee dualismista eli luonnon kaksijakoisuudesta. Luontokappaleilla ei ole omaa järkeä ja tahtoa, vaan ne ovat reaktiivisia. Ihmiset puolestaan ovat aktiivisia eli päämäärähakuisia.

Toiminnan axiooma toteaa ihmisen olevan päämäärähakuinen olento. Kukaan ei voi tätä kiistää, koska sen kiistäessään samalla myöntäisi toimivansa päämäärähakuisesti.

Toiminnan axioomasta voidaan johtaa monenlaisia lainalaisuuksia, kuten kysynnän ja tarjonnan lait. Nämä toimivat talous- ja poliittisen tieteen pohjana muodostaen sosiaaliset lainalaisuudet.

Itävaltalainen koulukunta lähteekin siitä, että lainalaisuuksia on monenlaisia:

  1. Ajattelussa (Logiikan lainalaisuudet, esim. A=A)
  2. Luonnonilmiössä (Fysiikan ja kemian lainalaisuudet, esim. Newtonin lait)
  3. Yksilön päämäärähakuisessa toiminnassa. (Praxeologian toiminta-axiooma)
  4. Sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Argumentaatio-axiooma ja toiminta-axioomasta seuraavat lait, kuten kysynnän ja tarjonnan laki)

 

Nykyisessä vallitsevassa relativistisessa empiristisessä maailmankuvassa, jota valtion yliopistot ja koulut levittävät ei uskota kohtien 3 ja 4 axioomiin.

Vain Itävaltalainen koulukunta näkee sosiaalisten lainalaisuuksien olevan jopa voimakkaampia kuin luonnonilmiöiden lainalaisuudet.

Lisäksi 3-kohdan eli toiminta-axiooman nähdään olevan lähtökohta myös kohdille 1, 2 ja 4. Itävaltalaisessa koulukunnassa praxeologia on tieteiden kuningas, ei fysiikka eikä edes logiikka.

Alla ovat praxeologiaa kehittäneen Itävaltalaisen koulukunnan tärkeimmät kirjat. Ne ovat logiikan ja matematiikan tavoin deduktiivisia eli praxeologisesta toiminnan axioomasta ja muutamasta lähes itsestäänselvästä faktasta (kuten, että ihmiset eivät ole identtisiä) johdetaan logiikan, filosofian, etiikan, taloustieteen ja poliittisen tieteen lainalaisuudet.

 

Itävaltalaisen koulukunnan tärkeimmät kirjat. Voi lukea netissä. Klikkaa kuvaa.

 

Tässä lyhyt englanninkielinen johdantokurssi/slideshow praxeologiaan. Olen kerännyt Itävaltalaisen koulukunnan merkittävimpien tutkijoiden sitaatteja aihepiireittäin tärkeysjärjestykseen.

Itävaltalainen koulukunta korostaa, että jos et ymmärrä sosiaalitieteissä vallitsevia lainalaisuuksia, niin olet kuin villi-ihminen, joka ei ymmärrä luonnontieteissä vallitsevia lainalaisuuksia. Olet kuin puoliapina, joka kuvittelee sateen jumalan kiusaavan sinua sateella ja mammonan jumalan tehneen sinusta köyhän.

Relativistit ja sosialistit ovat nimenomaan puoliapinan tasolla. Heidän ideansa ja politiikkansa ovat myrkkyä yhteiskunnalle. Jos ne leviävät tarpeeksi laajalle, niin ne tulevat romahduttamaan koko yhteiskunnan.

 

2. Rationalismi

 

Suomi-neito -yleiskuvan vasemmassa laidassa praxeologian alla on rationalismi. Se poikkeaa suuresti nykyään tieteessä ja yhteiskunnassa vallitsevasta empiristisestä maailmankuvasta.

Praxeologian axioomista voidaan loogisesti johtaa rationalistinen filosofia ja tietoteoria mukaanlukien logiikan lait. Hoppe on tiivistänyt radikaalin rationalismin kirjaan Economic Science and the Austrian Method.

 

Kuvassa linkki kirjaan

 

Mielestäni Hoppen kirja on todellinen läpimurto filosofiassa ja rationalistisessa maailmankuvassa, joten olen tehnyt siitä englanninkielisen  ”tiivistelmän tiivistelmän”.

Ainoa kritiikkini Hoppen kirjaa kohtaan on, että sen yleisluonteisuudesta johtuen nimestä pitäisi poistaa Economic Science ja jäljelle pitäisi vain jättää The Austrian Method.

Hoppen kirja on ikään kuin sodanjulistus koko relativistiselle yliopistomaailmalle. Hoppe onkin suoraan sanonut yliopistojen olevan yhteiskunnan myrkyttäjiä ja rahaeliitin relativistisia rakkikoiria.

 

3. Propertarismi

Suomi neito -yleiskuvan vasemmassa laidassa rationalismin alla on propertarismi, jota usein kuvataan mustalla joutsenella.

.

 

Rationalistisen praxeologian toinen perusaxioomaa on argumentaatio-axiooma, josta seuraa propertaristinen etiikka eli yksilön oikeus määrätä omasta kehostaan ja omaisuudestaan.

Yksilön itsemääräämisoikeutta ei voi kukaan kiistää, koska argumentaatio itsessään lähtee siitä, että argumentoija ja argumentaatiota ymmärtävät ovat itsenäisiä itsemääräämisoikeuden omaavia yksilöitä. Kiistämällä tämän samalla myöntäisit olevasi argumentatiivinen itsemääräävä yksilö, joka intersubjektiiviseen totuuteen ja logiikkaan vetoamalla yrittää saada toiset itsenäiset yksilöt hyväksymään argumentin.

Yksilön oikeus määrätä omasta kehostaan ja omaisuudestaan kohdistuu kuitenkin vain fyysisiin kohteisiin. Aineettomia asioita, kuten ideoita ja mielipiteitä ei voi omistaa. Tämä on tärkeää myös sananvapauden kannalta.

 

Stephan Kinsellan luento. Klikkaa kuvaa.

 

 

Sinänsä yksilön itsemääräämisoikeus ja siihen kuuluva aineellinen yksityisomistus on ihmisten perusvaistojen ja maalaisjärjen mukaista, mutta on tärkeää löytää sille myös voimakas filosofinen ja looginen perusta. Tämä on tärkeää varsinkin, kun lähes kaikilla ihmisillä on suuri kiusaus yrittää huijata ja varastaa esimerkiksi osallistumalla kartelleihin.

Yksityisomaisuuden merkitystä ei voi yliarvioida. Ilman yksityisomistusta kuolisimme lähes kaikki nälkään. Laajamittainen sosialismi ei toimi. Vain yksityisomistus mahdollistaa hintajärjestelmän, joka näkymättömän käden tavoin koordinoi miljoonien ihmisten toiminnan.

Parhaiten hintajärjestelmän tehokkuus on kuvattu klassisessa esseessä I, Pencil. (Minä, Kynä). Se kertoo kuinka äärimmäisen monimutkainen on yhden edullisen kynän valmistusprosessi. Se on niin monimutkainen, ettei kukaan voi sitä tietää eikä ohjata paitsi automaattinen hintajärjestelmä.

 

 

Itävaltalainen koulukunta korostaa, että yksityisomistus on koko sivilisaation edellytys. Hoppe on kuvannut kuinka sivilisaatio syntyi ja kuinka se on romahtamassa.

 

Kuvassa linkki kirjaan

 

Olen tehnyt Hoppen kirjasta lyhyen englanninkielisen tiivistelmän.

 

 

4. Voluntarismi

 

Suomi neito -yleiskuvan vasemmassa laidassa propertarismin alla on voluntarismi, jota usein kuvataan puoliksi keltaisella ja puoliksi mustalla v-kirjaimella.

 

 

Praxeologisesta propertarismista eli yksityisomaisuudesta seuraa sopimusvapaus. Jos omistat esineen, niin vain sinä voit sen toisille luovuttaa joko yksipuolisella (lahja) tai kaksipuolisella (vaihdanta) sopimuksella.

Yksityisomaisuudesta ja siitä seuraavasta sopimusvapaudesta syntyy vapaaehtoinen eli voluntaristinen sopimusyhteiskunta, jossa kaikki kanssakäyminen voi olla vapaaehtoista. (Poikkeuksena mahdolliset rikolliset hyökkäykset, joista rangaistaan ankarasti.)

 

 

Sopimusvapaus myös kaataa kaikki monopolit ja kartellit.

Voluntarismi näkeekin maailmanhistorian pitkälle kartelli- ja monopoliteorian näkökulmasta.

1800-luvulle asti ihmiskunta eli köyhyydessä, koska sopimusvapaus ja yrittäminen oli pitkälle kiellettyä.

Vallitsi monopolitalous.

Pienten maalaiskauppojenkin perustaminen oli luvanvaraista. Tavallisten ihmisten verotus oli korkeaa. Ulkomaankauppa oli monopoliyhtiöiden käsissä.

Teollisuuskin oli pitkälle monopolisoitu eli hallitsija antoi yleensä vain yhdelle yritykselle oikeuden valmistaa jotain tuotetta. Lisäksi itse tuotantoprosessi oli kartellisoitu ammattikilloilla. Usein ammatit periytyivätkin suvussa.

 

Vasta kun Länsi-Euroopassa 1700-luvulla alettiin alentamaan veroja ja enemmän kunnioittamaan sopimusvapautta käynnistyi teollinen vallankumous, joka nosti ihmisten elintason moninkertaiseksi.

Sopimusvapautta ei kuitenkaan toteutettu täysin.  Varsinkin pankkiirit ja suuryritykset liittoutuivat 1800-luvulla valtion kanssa ja näin saaivat itselleen kartellioikeuksia. Suurin osa monopoleista poistui, mutta puolet kartelleista säilyi.

Monopolitaloudesta siirryttiin kartellitalouteen.

Yhä edelleenkin monet alat, kuten pankki-, lääke- ja koulutusala sekä monet palvelut ovat lähes täysin kartellisoituneita.

Kartellikoneena toimivat myös erityisesti yliopistot, jotka tutkintokiintiöillään kartellisoivat monet alat.

Vieläkin pahempi kartellikone ovat monopolistisen keskuspankin suojelemat kartellipankit, jotka ovat huijanneen oikeuden tehdä rahaa tyhjästä.

Kartellipankit pystyvät tietysti rahakoneellaan kartellisoimaan koko talouselämän ja kaupan päälle vielä suojaavat kartelliaan ostamalla sekä poliitikot että valtamedian.

Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan muutama jättipankki johtaa 147 globalistista yritystä, jotka puolestaan johtavat maailmantaloutta.

 

 

Kuvassa linkki tutkimukseen

 

Pahin kartelli on kuitenkin monopolistinen tuomioistuinjärjestelmä, joka estää tavallisia ihmisiä käyttämästä toisaalta valamiehistöjä eli maallikkotuomareita ja toisaalta arbitraattoreita eli välimiesmenettelyä.

Näin ihmisten kanssakäymistä ja sopimista säätelevä normisto pysyy tehottomana ja kannustaa kartelleihin, huijauksiin ja riitoihin. Tämä näkyy kaikissa sopimussuhteissa aina yritystoiminnasta avioliittoihin.

Nykyisestä kartelliyhteiskunnasta on siirryttävä sopimusyhteiskuntaan.

Se sallisi myös oikeuden muodostaa kaikenlaisia ihmisten haluamia yhteisöjä.

Jos esimerkiksi kommunistit haluavat luoda omia yhteisöjään, niin heillä on siihen täysi oikeus niin kauan kuin eivät yritä pakottaa muita osallistumaan tai rahoittamaan heidän yhteisöään.

Vapaassa yhteisöjen kilpailussa sitten käytäntö näyttää mitkä yhteisöt parhaiten toimivat.

Kommunistien ja muiden yksityistä omistusoikeutta loukkaavien sosialistien on kuitenkin muistettava, että vapausperiaate toimii myös toisin päin: Vapaassa yhteiskunnassa ei tarvitse sietää aktiivisia kommunisteja tai mitään muitakaan sosialisteja. Heidät voidaan fyysisesti poistaa. Jokainen vapaa yhteisö voi itse päättää jäsenistöstään.

Sosialistit poistettava omiin yhteisöihinsä.

Vapaa yhteiskunta olisi kuin mosaiikki, jossa erilaiset yhteisöt eläisivät rinnakkain rauhassa ja vapaasti kauppaa käyden. Elintaso, elämänlaatu ja teknologia nousisivat ennen näkemättömälle tasolle.

Vapauden toteuttaminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista: Sopimusvapaus.

Käytännössä riittää, että poistetaan pankki- ja tuomioistuinmonopolit.

 

 

 

5. Radikaali Itävaltalainen koulukunta

Suomi neito -yleiskuvan vasemmassa laidassa olleet symbolit kuvasivat tiedettä ja vapauden yleisperiaatteita.

Tieteellinen tieto ja periaatteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös käytännön opetusta ja käytännön toimintastrategioita.

Suomi neito -yleiskuvan oikeassa laidassa olevat symbolit kuvaavatkin käytäntöä eli miten vapaus saadaan toteutettua ja toimimaan käytännössä.

 

 

Ylimpänä on Itävaltalaisen koulukunnan yhden suurimman tutkijan, Ludwig von Misesin vaakuna. Samalla se on myös radikaalin Itävaltalaisen koulukunnan päämajan, Mises Instituutin vaakuna.

 

Kuvassa linkki Mises-instituutin kotisivuille

 

 

Tärkeimpiä Itävaltalaisen koulukunnan tiedemiehiä

 

 

Radikaali Itävaltalainen koulukunta uskoo, että pitkällä tähtäimellä voittavat yksilön vastuuta, yksityisomistusta ja perinteisiä perhearvoja tukevat yhteisöt.

Itse asiassa koko maailmanhistoria nähdään hyvän ja pahan taisteluna. Hyvää edustavat Sveitsin mallia noudattavat pienet vapaat paikallisyhteisöt ja pahaa edustavat suuret liittovaltiot ja pankkikartellin johtama valtaeliitti.

Ihmiset on saatava näkemään, ettei kyse ole vain tiedosta ja tietämättömyydestä, vaan myös oikeasti ahneesta ja pahasta valtaeliitistä.

 

 

Ludwig von Misesin oppilas Murray Rothbard on lukuisissa kirjoissaan näyttänyt kuinka valtaeliitti huijaa ja riistää kansaa kartellella ja monopoleilla.

Rothbard meni kuitenkin vielä pidemmälle. Hän nimesi nimet eli ketkä kaikki ovat olleet luomassa ja johtamassa valtaeliittiä.

Olen tehnyt Rothbardin historiaa käsittelevistä kirjoista englanninkielisen tiivistelmän ja alla olevan ”tiivistelmän tiivistelmäkuvan”.

Rothbard korostaa, että dynastiat edelleen hallitsevat maailmaa. Enää kyse ei kuitenkaan ole kuninkaallisista ja aatelisista dynastioista, vaan pankkiiri- ja suuryritysdynastioista.

1900-luvun alussa kolme suurta dynastiaa taisteli vallasta. Lopulta Morganin ja Rockefellereiden dynastiat yhdistyivät Wasp-verkostoksi, jota vastassa on Rothschildien johtama juutalaisten dynastioiden verkosto.

 

 

 

Maailman valtaeliitti on siis jakaantunut waspien ja juutalaisten dynastioihin. Nämä hallitsevat yhdessä USA:n keskuspankkia FED:iä, joka varmistaa valtaeliitin omistamien globalististen pankkien ja yritysten voitollisuuden.

 

 

Itävaltalainen koulukunta ei vain analysoi historiaa, vaan myös ennustaa tulevaisuutta. Tämä on suhteellisen helppoa, koska raha on yhteiskunnan verisuoni. Jos kartellisoit rahan ja pankkitoiminnan, niin kartellisoit koko yhteiskunnan. Yksinkertaisella kartelliteorialla on siten helppo ennustaa mihin suuntaan talous ja yhteiskunta kehittyy.

Jo 1960-luvun kirjassaan Mitä Valtio On Tehnyt Rahallemme Rothbard ennusti Euroopan keskuspankin ja euron syntymisen. Hän myös ennusti, että korttitalomainen pankkikartelli romahtaa kilpailun paineessa, jos valuuttaliittoja ja pankkitukiautomaatteja ei jatkuvasti suurenneta. Tämän takia pankkiirit pyrkivät luomaan suuria liittovaltioita tuhoamalla monikulttuurisuudella sekä kansallisvaltiot että kansallismielisyyden.

Pankkiirit ovat globalisaation moottori.

Ainoa keino estää koko maailmantalouden ja valtioiden romahdus on purkaa valuutta- ja valtioliitot. On toteutettava Sveitsin malli kansainvälisesti eli saada kaikki kansat itsenäiseksi sekä poliittisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti että kulttuurisesti.

On tuhottava globalismi ja monikulttuurisuus-ideologia.

 

Klikkaa ja lue kirja suomeksi!

 

6. Itsepuolustusoikeus

Suomi neito -yleiskuvan oikeassa laidassa Mises-instituutin vaakunan alla on itsepuolustusoikeuden merkki. Vapaus ei toteudu, jos ihmiset eivät ole valmiita puolustamaan sitä myös käytännössä rikollisia ja valtion pakkovaltaa vastaan.

 

Väkivaltainen rikollisuus Sveitsissä olematonta

 

Joka toisella ase. Erittäin alhainen rikollisuus.

 

 

Yksilöllä on aina oikeus itsepuolustukseen. Vapaassa yhteiskunnassa paikallisyhteisöt päättävät oikeudesta aseenkantoon.

Paras yhdistelmä on Sveitsin malli eli laaja aseenkanto yhdistettynä paikallishallinnon valitsemiin paikallispoliiseihin, jotka tuntevat yhteisön. Näin poliisit pystyvät sekä ennaltaehkäisemään rikollisuuden lisääntymistä että reagoimaan nopeasti rikoksiin.

Naapuri vastustaa aseellista itsepuolustusta. Minä en.

Itsenäisten rauhanomaisten yhteisöjen on pystyttävä puolustamaan itseään rikollisilta. Yksilö ei kuitenkaan saa vierittää kaikkea vastuuta yhteisölle. Jokaisen yksilön vastuulla on pyrkiä myös itse suojelemaan itseään, perhettään ja yhteisöään. Tämä edellyttää myös yksilön pyrkimystä ylläpitää hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa.

Maanpuolustus on kansalaisten yhteinen asia, jota ei saa sälyttää sen enempää pakko- kuin palkka-armeijallekaan. Tämän takia kansalaisten on myös tärkeää osallistua paikalliseen suojeluskuntatoimintaan. Sitä voidaan tukea avokätisesti samoin kuin vapaaehtoisesti reserviin koulutettavia.

Varmasti noin puolet miespuolisesta palvelusikäisestä väestöstä – eli juuri se parempi kansallismielinen puoli – saataisiin koulutettua. Näin luodaan vapaaehtoinen, mutta tehokas reserviarmeija kansalaisten itsenäisyyttä ja vapautta kunnioittavalla kansalle.

 

 

7. Paleo

Suomi neito -yleiskuvan oikeassa laidassa itsepuolustusoikeutta kuvastavan logon alla on paleo-logo. Paleo eli muinainen-sanaa on alettu käyttämään politiikassa, koska sekä perinteinen libertarismi että konservatismi on korruptoitu niiden uusilla modernistisilla neo/uusversioilla eli neolibertarismilla ja neokonservatismilla.

Paleolibertarismi on yhdistelmä yksilönvapautta korostavaa perinteistä libertarismia ja yksilön vastuuta korostavaa perinteistä konservatismia. Se pyrkii ottamaan molemmista niiden parhaat palat. Libertarismista otetaan propertaristinen etiikka ja taloustieteellinen realismi. Konservatismista otetaan perinteiset perhearvot ja sosiobiologinen realismi.

 

 

 

Kuvaa klikkaamalla pääset lähteisiin

 

Paleolibertarismilla on paljon yhteistä uuden alt-rightin eli vaihtoehtoisen oikeiston kanssa. Se eroaa siitä kuitenkin monin tavoin. Paleolibertarismi korostaa ennenkaikkea praxeologista tiedettä, joka alt-right -liikkeestä lähes kokonaan puuttuu.

Paleolibertarismi kuitenkin näkee alt-rightin pääasiassa positiivisena liikkeenä, koska se uskaltaa haastaa poliittisen korrektiuden ja puolustaa länsimaista sivilisaatiota monikulttuurisuudelta.

 

Aivopesusta herättävä punainen alt-right pilleri

 

Alt-right diagnosoi hyvin nyky-yhteiskuntaa, mutta siltä puuttuvat lääkkeet, jotka vain paleolibertarismi kykenee antamaan.

 

 

 

Klikkaa kuvaa ja pääset Hoppen artikkeliin, jossa hän arvioi paleolibertarismin ja alt-rightin suhdetta

 

Paleolibertarismi korostaa, että vapaat itsenäiset paikallisyhteisöt ovat yhteiskunnan perusta. Niitä on puolustettava sekä arvo- että ideatasolla.

 

Älä anna periksi millään tasolla

Arvotasolla vapauden puolustaminen edellyttää perinteisten perhearvojen kunnioittamista. Yhteisöjen on tuettava naimisiin menoa ja keskimäärin 2-5 lapsen perheitä.

Ideatasolla on erityisesti puolustettava totuutta ja elämän tosiasioista puhumista. Rodut, kansat, heimot, luokat, perheet ja yksilöt ovat erilaisia. Ihminen on biologisesti eläin ja genetiikan lait koskevat myös ihmisiä ja ihmisryhmiä.

 

 

8. Länsimainen kulttuuri

 

Klikkaamalla kuvaa pääsee Facebook-ryhmään

 

 

Yhteisöä ja sen yksilöitä on puolustettava kulttuurisesti tukemalla länsimaista sivilisaatiota monikulttuurisuudelta ja kehitysmaalaistumiselta.

Tämä tapahtuu korostamalla toisaalta itsenäisiä paikallisyhteisöjä ja toisaalta yhteistä eurooppalaista rotua ja kulttuuria. Periaatteena on ajatella universaalisti, mutta toimia paikallisesti.

Itsenäisiä paikallisyhteisöjä on tuettava vetoamalla Sveitsin malliin ja länsimaiseen historiaan, jossa sivilisaation kehtoina toimivat pienet itsenäiset paikallisyhteisöt antiikin ajan Kreikassa ja Italiassa sekä renesanssin ajan Alankomaissa, Hansa-kaupungeissa ja Pohjois-Italiassa.

Imperiumit ovat aina olleet yksilönvapauden tuhoajia Rooman imperiumista Euroopan Unioniin.

Vapaus voidaan palauttaa vain hajoittamalla imperiumit ja palauttamalla takaisin paikallisyhteisöjen valta.

 

EU on hajoitettava tuhansiksi Sveitsin tyyppisiksi kantoneiksi.

 

Samalla kun tuetaan paikallisyhteisöjen itsemääräämisoikeutta on kuitenkin korostettava yhteistä eurooppalaista perimää ja kulttuuria. Tämä on tehtävä myös tieteellisellä tasolla tukemalla rationalistista filosofiaa, praxeologiaa, evoluutiopsykologiaa ja revisionistista historiaa.

 

Kuvassa linkki valkoisen rodun historia-kirjan kotisivulle

 

On muistettava kunnioittaa valkoista rotua tieteen ja sivilisaation luojana. Valkoinen rotu ei ole historian syöpä (Susan Sontag), vaan pelastaja.

 

 

9. Luonnon kunnioittaminen

 

 

 

 

Yhteisön ja sen yksilöiden on myös muistettava, että olemme osa orgaanista luontoa.

Eläimiä ja luontoa on kunnioitettava, kunhan se ei mene liian pitkälle naivistiseksi luonnon palvomiseksi ja pasifismiksi.

Luonnonmukainen elämä on myös terveellistä sekä psyykkisesti että fyysisesti.

Suomen luonto on vielä aito ja puhdas. Pidetään se sellaisena.

 

 

Vapauden ja rauhan puolesta on taisteltava

Suomi neito -yleiskuva on siis askel askeleelta näyttänyt miten filosofian perusteista voidaan johtaa vapauden periaate. (Kuvan vasen laita.) Tämän jälkeen näytettiin miten vapautta pitää käyttää, jotta luodaan vauras ja rauhanomainen yhteiskunta. (Kuvan oikea puoli.)

Kaikki eivät kuitenkaan halua vapaata, vaurasta ja rauhanomaista maailmaa. Tämän takia tarvitaan vielä kolme käytännön askelta:

 

 

 

10. Totuusliike

 

 

 

 

 

Valtaeliitti pyrkii puolustamaan kartellioikeuksiaan tuhoamaan vapaat itsenäiset yhteisöt propagandalla, korruptiolla, false flageilla/valtioterrorismilla, sodilla ja poliisivaltiolla.

Suomessa valtioterrorismista, kuten Naton Gladio-operaatiosta on laajimmin kertonut Hannu Yli-Karjanmaa.

Klikkaa kuvaa ja lue kirja

 

Pelkkä tietoisuus korruptiosta ja valtioterrorismista ei riitä, vaan on myös tuettava ns. pilliinpuhaltajia, kuten Julian Assangea, Ilja Janitskinia, Edward Snowdenia ja Kim Dotcomia.

Ennen kaikkea on kuitenkin perustettava totuuskomissio tutkimaan ja ehkäisemään viranomaisten ja kartellitalouden korruptiota.

Totuuskomission kohteena on oltava kaikki poliittisesta poliisista ja valtansa ylittävistä sosiaalityöntekijöistä pankkiireihin ja armeijan tiedusteluelimiin.

 

 

11. Anti-sionistinen anti-imperialismi

 

 

Sionismi alkoi sillä hienolla ajatuksella, että juutalaisten pitää hankkia oma kotimaansa. Tämä olisikin onnistunut helposti asuttamalla esim. lähes asumattomat Patagonia tai Länsi-Australia.

Ääri-sionistit kuitenkin halusivat valloittaa yli tuhat vuotta arabeille ja kristityille kuuluneen Palestiinan.

USA:n ja muiden siirtomaavaltojen avulla he tässä onnistuivatkin. Toisaalta samalla Israelin asema keskellä vihamielisiä arabivaltioita edellyttää jatkuvaa USA:n tukea. Tämän takia on kehittynyt Israel lobby eli eturyhmä, joka pyrkii manipuloimaan USA:ta auttamaan Israelia, vaikka se ei olisikaan amerikkalaisten edun mukaista.

Israel lobbyn suuri valta on julkinen salaisuus ja suuri tabu. Tämä siitä huolimatta, että hyvin arvostetut tutkijat kirjoittivat asiasta kirjan.

 

Kuvassa linkki Wikispooksiin

 

Hyvällä syyllä puhutaankin U$raelista.

Yhdessä manipuloimansa USA:n kanssa Israel on pyrkinyt tuhoamaan arabivaltiot balkanisoimalla Lähi-Idän hajoita ja hallitse -politiikalla.

Balkanisointi-strategiaansa Israel toteuttaa myös liittoutumalla Saudi-Arabian kanssa. Yhdessä ne levittävät jihadismia ja ääri-islamia varsinkin maallistuneisiin arabimaihin.

Näin Israel on pystynyt ajamaan monet vahvan armeijan omaavat arabimaat kaaokseen.

Voidaankin vielä paremmalla syyllä puhua U$Sraelista eli Israelin, Saudi-Arabian ja USA:n liitosta.

Liitto on myös taloudellinen, koska Saudi-Arabia tukee petrodollaria eli suostuu myymään öljyä vain dollareilla. Tämä lisää keinotekoisesti dollarin arvoa ja mahdollistaa USA:n suuret sotabudjetit, joita se käyttää varsinkin Israelin ja Saudi-Arabian hyväksi.

 

 

 

U$Srael ja sen dominoima valtamedia on jo 1940-luvulta lähtien harjoitellut miten synnytetään sotia systemaattisilla valheilla ja valtioterrorismilla. Lista on todella pitkä: Lavon, JFK?, Northwoods, Tonkin, USS Liberty, jne.

Israel ja uuskonservatiivit halusivat 1990-luvun alussa tuhota palestiinalaisia puolustaneen Irakin diktaattori Saddam Husseinin.

Valtamediaa dominoivat uuskonservatiivit vaativat Irakin alistamista pakotteilla.

USA:n ulkoministerinä toiminut uuskonservatiivi Madeleine Albreightilta kysyttiin onko oikein, että pakotteiden takia oli kuollut jo yli puoli miljoonaa lasta.

Albreight vastasi, että on se sen arvoista.

 

Tavalliset ihmiset eivät kuitenkaan ole yhtä verenhimoisia. Varsinkin Neuvostoliiton kaaduttua uuskonservatiivit eivät enää niin helposti pystyneet yllyttämään kansalaisia sotaan.

Uuskonservatiivit eivät kuitenkaan luovuttaneet. Päinvastoin. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun johdolla he päättivät nostaa panoksia.

Netanjahu ehdotti diiliä valtaeliittiä johtaville Rothschildeille ja Rockefellereille. Netanyahu korosti, että itsenäiset öljyvaltiot ovat sekä pankkiirien että sionistien vihollisia. Öljytuloillaan ne pystyvät tulemaan sekä taloudellisesti itsenäisiksi että rakentamaan voimakkaan armeijan.

Saddam Husseinin ja Muammar Gaddafin kaltaiset arabidiktaattorit oli kaadettava ennen kuin ne luopuisivat petrodollarista ja saisivat muutkin maat vastustamaan USA:n ja Israelin ylivaltaa.

Netanjahu sai suunnitelmalleen sekä juutalaisia pankkiiridynastioita johtavien Rothschildien että waspien pankkiiridynastioita johtavien Rockefellerien tuen.

Netanjahu alkoi 1990-luvun lopulla toteuttamaan uutta projektiaan: PNAC eli Projekti Uudesta Amerikan Vuosisadasta.

Projektin päämääränä oli, että 2000-luvulla Amerikasta pitää tulla hegemoninen maailmanvalta ja maailmanpoliisi.

Netanjahu ja uuskonservatiivit kuitenkin myönsivät, ettei projekti onnistuisi ilman järeitä toimia. Kansalaiset eivät tukisi maailmanlaajuista sotaa petrodollarin ja Israelin puolesta, ELLEIVÄT jihadistit ensin todella voimakkaasti ja näyttävästi hyökkää länsimaiden kimppuun.

Pian näin tapahtuikin.

 

 

WTC tornien kimppuun hyökättiin 11.9.2001. USA:n ilmapuolustuksen lamaantumisen takia epäiltiin tiedustelupalveluiden järjestäneen tai tukeneen iskuja. Alussa jopa valtamedia epäili niitä, jotka iskuista eniten hyötyivät eli Saudi-Arabiaa ja Israelia.

Pian tiedustelupalveluja epäilleet jutut kuitenkin sensuroitiin.

Käyttäen 911-hyökkäystä tekosyynä U$Srael on yhdessä jihadistien kanssa tuhonnut Israelin ja Saudi-Arabian vastustajia yksi toisensa jälkeen: Afganistan, Irak, Somalia, Sudan, Libya, Libanon ja nyt myös Jemen ja Syyria.

Myös Irak tuhottiin, vaikka sillä ei edes ollut yhtään mitään tekemistä 911-iskujen kanssa. Päinvastoin. Irakin Saddam Hussein nimenomaan taisteli ääri-islamia ja jihadisteja vastaan. Juuri sen takia hänet pitikin tuhota.

Sionistien dominoima valtamedia alkoi levittää valetta Irakin joukkotuhoaseista ja pian USA tappoi Husseinin ja ajoi Irakin kaaokseen.

 

 

U$Sraelin hyökkäysten kohteena olevilla valtioilla oli kaksi yhteistä tekijää: Ne vastustivat sekä petrodollaria että Israelia.

 

Lopettivat dollarin käytön

 

Uuskonservatiivit eivät ole kuitenkaan tyytyneet vain hyökkäämään Lähi-Idän arabivaltioita vastaan, vaan haluavat tuhota niitä tukevan Venäjän.

Tämän takia samat uuskonservatiivit, jotka olivat tuhoamassa Irakia olivat myös järjestämässä ns. värivallankumouksia USA:ta vastustavissa maissa. He myös järjestivät vallankaappauksen Ukrainassa.

USA:n Ukrainan suurlähettiläs Viktoria Nuland kuuluukin PNAC-suunnitelmaa kehittäneeseen sionistiseen Kagan-perheeseen.

 

 

Vallankaappaus Ukrainassa onnistui, mutta ei Syyriassa. Osittain tämä johtui siitä, että Syyrian ajaminen kaaokseen ei kuulunut PNAC-suunnitelmaan ja diiliin.

Syyria ei ole mikään merkittävä öljyvaltio eikä siten mikään suuri uhka pankkiireille. Tämän takia Rockefellerien johtamille wasp-dynastioille Syyrian kaataminen ei ole tärkeää.

Lisäksi Rockefellerit eivät halua, että heidän juutalaiset kilpailijansa Rotschildit tulevat liian mahtaviksi. Se saattaisi vaarantaa valtaeliitin sisäisen tasapainon.  Tämän takia Rockefellerien tukema wasp-presidentti Donald Trump ei ole ollut innokas lopullisesti tuhoamaan Israelin vihollista Syyriaa.

Israel ja sen johtamat uuskonservatiivit eivät kuitenkaan aio luovuttaa. Israel on nostanut entisestään panoksia. Nyt se avoimesti yhdessä Saudi-Arabian kanssa tukee Syyrian hallitusta vastaan kapinoivia jihadisteja.

 

Maltillinen kapinallinen ja ISIS-kapinallinen

 

 

Donald Trump puolestaan ei ole halunnut tukea jihadisteja. Trump ilmoittikin, ettei USA tue Syyrian jihadistikapinallisia, vaan vetää joukkonsa pois Syyriasta.

Tämä ei kuitenkaan käynyt Israelilille ja uuskonservatiiveille, jotka ovat kaikin keinoin pyrkineet painostamaan ja kiristämään Trumpia sionistien dominoiman valtamedian avulla.

Ensimmäisenä painostuskeinona on ollut väittää Trumpin voittaneen vaalit Venäjän tuella. Trump kuitenkin pystyi pitkälle torjumaan tämän valhekampanjan siitäkin huolimatta, että osa FBI:n johdosta yrittää lavastaa Trumpia syylliseksi.

 

 

Valtamedialla on noitavaino Trumpia vastaan.

Samaan aikaan kun valtamedia demonisoi Trumpia se sivuuttaa Hillary Clintonin rikokset ja Israelin päivänselvän sotkeentumisen USA:n vaaleihin ja sisäpolitiikkaan.

 

 

Sionistien valta on USA:ssa niin suuri, että osa Trumpin omasta hallinnosta on kääntynyt Trumpia vastaan tai ei uskalla puolustaa häntä.

 

 

Kun valhekampanja ei kunnolla tehonnut, niin uuskonservatiivit päättivät nostaa panoksia vielä enemmän.

FBI:n teki kotietsinnän Trumpin lakimiehen toimistoon ja kotiin!

 

Trump raivoissaan, kun FBI teki kotietsinnän hänen lakimiehensä kotiin. (Kuvassa linkki juttuun ja videoon.)

Kotietsintä presidentin henkilökohtaisen lakimiehen toimistoon ja kotiin on täysin ennenkuulumatonta ja kuvastaa kuinka pitkälle sionistit ovat valmiita menemään.

Kotietsinnän jälkeen Trump pyörsi päätöksensä vetää USA:n joukot Syyriasta.

Uuskonservatiivit ja valtamedia ovat nyt riemuissaan ja voimansa tunnossa.

Nyt ne uskaltavat nostaa panoksia vieläkin enemmän.

Nyt he haluavat maailmanlaajuista sotaa.

Israel ja sitä tukevat uuskonservatiivit (jotka johtavat käytännössä kaikkia Suomenkin porvaripuolueita) pyrkivät nyt synnyttämään sodan Syyriaa ja Irania tukevia Venäjää ja Kiinaa vastaan.

Kylmä sota on palannut ja uhkaa muuttua kuumaksi sodaksi.

Great gamen eli kansainvälisen politiikan shakkilaudalla Suomi on hyvin tärkeällä paikalla Pietarin porteilla. Tämän takia Nato, CIA, Mossad ja uuskonservatiivit ovat kymmeniä vuosia manipuloineet Suomea.

Nyt kaikki Suomen puolueet ovat Natomyönteisiä. Kaikki puolueet kannattavat Nato-kumppanuutta, yhteisiä sotaharjoituksia Naton kanssa, isäntämaasopimusta, ”Natolle lupa tappaa” -hybridikeskusta sekä Venäjän vastaisia talouspakotteita, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan ovat sodanjulistus.

 

Suomeenkin on nyt tarttunut sotahulluus. Suomi on nyt yhä selvemmin USA:n, Israelin, Saudi-Arabian ja jihadistien puolella. Suomen valtamedia toistaa papukaijan tavoin sionististen uuskonservatiivien valheita.

Suomi on lähettänyt joukkoja mm. Lähi-Itään ja Afganistaniin. Suomi myy aseita ISIS:iä aseistavalle Saudi-Arabialle. Suomi on myös mukana taloudellisessa sodassa Venäjää vastaan yhä kovemmilla pakotteilla.

Suomen ei pitäisi sotkeentua suurvaltojen kiistoihin eikä varsinkaan Lähi-Idän ja Itä-Euroopan ikuisiin konflikteihin ja verikostoihin.

Suomen pitäisi on olla puolueeton Paasikivi-Kekkosen ja Sveitsin mallin mukaisesti.

 

 

On tietysti totta, että Venäjä, Kiina ja Iran ovat kaikki alueellisia imperiumeja. Venäjä miehittää esimerkiksi Tsetseniaa ja Kiina Tiibetiä.

Suomen tehtävänä ei kuitenkaan ole yrittää kaataa imperiumeja, vaan huolehtia oman kansansa hyvinvoinnista.

Lisäksi on tärkeää muistaa, ettei USA ole kansainvälisessä politiikassa enää pitkään aikaan ollut mikään vapauden puolustaja. Päinvastoin. Siitä on tullut ainoa maailmanlaajuinen imperiumi. USA:lla on tukikohtia yli sadassa maassa.

 

USA:n tukikohtia. (Kuvassa linkki)

 

Alunperin puolueettomuutta korostavasta USA:sta tullut maailmanpoliisi, jonka koko talous perustuu petrodollariin eli imperialismiin.

 

Vain U$Srael edistää ääri-islamia ja kaataa sille epämieluisia hallituksia ympäri maailmaa. Näin se ajaa yhteiskuntia kaaokseen ja synnyttää valtavia pakolaisvirtoja kohti Eurooppaa.

Vain U$Srael johtaa pankkikartellia ja harjoittaa dollari-imperialismia. Se pakottaa muut maat käyttämään petrodollaria, jotta dollarin kysyntä lisääntyisi, pankit eivät kaatuisi ja USA:n keskuspankki voisi tehdä tyhjästä yhä enemmän rahaa.

Samalla U$Srael myös heikentää suomalaisten ostovoimaa ja – mikä pahinta – on romahduttamassa koko maailmantaloutta.

Vain Venäjä, Kiina, Iran ja Syyria vastustavat USA:n, Israelin ja Naton maailmanvaltaa ja taloudellista hegemoniaa. Tämän takia USA saartaa ne tukikohdillaan.

 

 

 

Toisaalta tämä imperiumien välinen taistelu hyödyttää kaikkia imperiumeja. Näin niiden valtaeliitit saavat syyn lisätä omaa valtaansa suhteessa omiin kansalaisiinsa.

Imperiumien suurin vihollinen eivät ole toiset imperiumit, vaan niiden omat vapautta ja rauhaa vaativat kansalaiset. Sodan uhka on aina tehokkain tapa alistaa oma kansa luomalla sota- ja poliisivaltio.

Imperiumien välinen taistelu on osittain hämäystä myös siitä syystä, että ne kaikki tukevat nykyistä huijaavaa ja korttitalon kaltaista vähimmäisvarantopankkijärjestelmää. Ne haluavat riistää kansaa keskittämällä rahan luomisen omiin käsiinsä.

Luonnollisesti imperiumit kiistelvät siitä kuka rahanpainokonetta johtaa, mutta ne kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että rahanpainokone pitää olla valtaeliitin käsissä imperialistista poliisi- ja sotavaltiota rahoittamassa.

Israelilla ja sionisteilla on tässä kaikessa suuri rooli, koska poliittisella, tiede- ja mediavallallaan ne suojelevat tehokkaasti pahuuden ydintä eli pankkikartellia. Syy on yksikertainen: FED:in johtama kansainvälinen pankkikartelli rahoittaa ensisijaisesti USA:n ja Israelin imperialistista poliisivaltio- ja sotakoneistoa.

 

 

On kuitenkin muistettava, että pääongelmana ei ole Israel ja sionismi, vaan pankkikartelli. Ilmainen raha on liian suuri houkutus monille liikkeille ja siten ne korruptoituvat.

Ilman Britannian ja USA:n yksityisiä keskuspankkeja sionismikin olisi kääntynyt rauhanomaiseen suuntaan. Maailmassa olisi ollut paljon vähemmän sotia, jihadismia ja U$raelin imperialismia, koska niille ei olisi löytynyt rahoittajia.

Ainoa lopullinen ratkaisu on poistaa pankkikartelli.

Kuka on kenenkin boss eli pomo.

 

 

Maailmaa johtaa kaksi päävoimaa: Suurpankkiirit ja sionistit.

 

12. FED lopetettava

 

Suomi neito -yleiskuvan alalaidassa on vielä yksi banneri, joka kertoo Ron Paulin johtamasta vapausliikkeestä.

 

Vapausliikkeen keskeinen päämäärä on lopettaa pankkikartellia ylläpitävä USA:n yksityinen FED-keskuspankki.

 

USA:n keskuspankki on lopetettu jo kaksi kertaa. Kolmas kerta toden sanoo?

 

Ron Paul on sanonut: Lopeta USA:n keskuspankki FED, niin lopetat sen ylläpitämän maailmanlaajuisen pankkikartellin ja samalla myös sen johtaman kartellitalouden ja imperialismin. Näin luot vapaan ja vauraan yhteiskunnan.

 

Lopeta FED. Lopetat sodat.

 

Pyrkiessään USA:n presidentiksi Ron Paulin johtama vapausliike keräsi valtavia ihmismassoja, jotka huusivat maailman tärkeintä iskulausetta:

 

 

IN ENGLISH

Explanation of the symbols in the cover photo which summarizes my philosophical and political views:

1. Rationalism and propertarianism.
The symbols on the left are about truth and justice. It starts with praxeology that reflects on human action and deduces from that axiom both rationalism (epistemology) and propertarianism (ethics). From these follows a free voluntarist society where all interaction between property owners is peaceful and voluntary.

2. Covenants communities.
The symbols on the right propose how to use life and property in liberty. This of course is voluntary and based on my personal preferences. After all, liberty allows all kinds of voluntary covenant societies.

Practice then shows which best work in the long run though liberty probably allows the coexistence of many kinds of societies especially in free cities. Thus there would probably exists modern cities with modern and conservative cities. Similary there could exists Christian, Muslim, Jewish and atheist cities. Even fascist and communist societies are allowed in liberty as long as membership is voluntary.

3. Radical Austrian school.
The symbols on the right side depicting my personal preferences start with the Austrian school of von Mises, Rothbard and Hoppe. It not only helps one understand human sciences but also emphasizes the need for personal responsibility, conservative values, decentralism and secession. Mises Institute is the headquarters of the radical Austrian school.

4. Peaceful self-defense.
The next step is to engage in peaceful interaction but at the same time be able to personally protect yourself, your family and community. This implies the possession of self defence techniques, psychological and physical fitness and the right to own guns.

5. Family values.
The next step is to actively support paleoconservative ideas and values in your life, family, community and country. This implies the support of marriage, family centered lifestyles and traditional culture.

6. Western civilisation.
The next step is to actively support western civilisation from extinction. This implies the support of evolutionary psychology, revisionist history and a confederation of covenants supportive of Western ideas and values.

This also implies that the white race – as all races – are unique and valuable. White nations and race is not ”the cancer of history” (Susan Sontag) but as valuable as all other races and nations.

7. Empathy and health.
The next step is to actively support other species against torture and unnecessary suffering. Empathy and kindness is also good for metal health and for the community as a whole as long as it does not go too far into nature worship and pacifism. Respecting nature is also physically healthy by favoring organic food and avoiding pollution and too many artificial chemicals.

8. Truth movement.
The state and politics is based on aggressive violence. This has always lead to political corruption, propaganda, false flags and wars. As long as the states exist the only way to limit their aggression and corruption is to establish a grand jury type independent truth commissions that are composed of both ordinary citizens and representatives of political parties.

The Truth commission and its special subcommittees should have the right to investigate the police, juridiciary, bureaucracies, army, intelligence agencies, political parties, big media, the central bank, the bank cartel and cartellized big businesses. Just by shedding light on their activies and by encouraging whistle blowers would greatly hamper corruption, cartellization and false flags.

9. Euro -> EU -> Nato.
The photo presents three men with hammers threatening to destroy Finland and liberty in general. The man in the center symbolizes euro and the fractional reserve bankers because they are the most dangerous. They have the motive, means and the opportunity to to organize a bank cartel (i.e. private money machines) by creating a central bank that bails out the cartel in the case of a bank run.

The bank cartel can then use its money machines to cartellize the economy first domestically and then internationally with the petrodollar. It then together with Big Business and Big Labor tries to protect this emerging international cartel from internal and external competition by political and economic integration. (USA, EU, NAFTA, TAFTA/TTIP)

Countries that do not submit to the economic and political hegemony of the western cartels are destroyed or encircled with the power of US, Nato and false flags. (Irak, Lebanon, Sudan, Yemen, Somalia, Libya, Iran, Venezuela and Russia and China that have been supporting them.)

10. Anti-Zionism.
It is a historical fact that Zionists colonized Palestine. Thus Israel has a huge incentive to continue its imperialism by balkanizing and demonizing its opponents. Together with the Big Bankers it has the incentive to manipulate US and western countries into both fake Cold War and the fake War on Terror.

The ruling banker and Zionist elite that controls both Israel and US can only be stopped by exposing their lies and crimes. Truth Commission should make sure that central banks (FED, ECB, IBS) are audited. This would allow free competition in both Bitcoin and gold money production.

When the empire loses its money machine peace can be restored by ending the occupation of Palestine and instituting the Swiss model of decentralism and neutralism.

11. Strategy.
The photo also includes the logos of the Ron Paul inspired liberty movement that tries to break both the FED and the Empire. However, the power of the bank cartel and the Zionists is enormous. They can literally print trillions out of thin air and thus can buy, manipulate and corrupt both the politicians, academia and the mass media.

The only way to break their hegemony is to support natural decentralising forces. Thus the importance of populist movements that support the independence of individuals, families, churches, unions and localities against central government.

USA and EU must be broken into small competing political units so that people and companies can vote with their feet. Thus the importance of localist privatisation, local direct democracy, states right and secessionism. Continents with thousands of cantons and city-states would make both cartels and imperialism impossible.

As Ron Paul has emphasised: End the Empire (by) Ending the FED.